Název
MAMMILLARIA CRUCIGERA Mart.
 

Taxon
Mammillaria crucigera Matsrius, Nov. Act. Nat. Cur. 16/1: 340, 1832
Mammillaria buchenaui Backeb., Descr. Cact. Nov., 3: 8, 1963
Jméno druhu v překladu vypovídá o křížovém postavení středových trnů.

 

Popis
Tělo
stonek zprvu kulovitý, později válcovitý, brzy se dichotomicky dělí, ve stáří tvoří stonky velké skupiny. Jednotlivé hlavy 30-60 mm vysoké a 30-50 mm široké; temeno ploché, vpadlé, kryté vlnou a trny.; bradavky hustě na sebe nahloučené, tuhé, kuželovité, 5-6 mm dlouhé a 3 mm široké, nemléčící, tmavozelené. Axily s krátkou světlou vlnou, areoly 1-1,5 mm velké, v mládí s hustou bílou vlnou. Okrajových trnů 22-30, 1-2 mm dlouhé, šídlovité, přímé nebo zahnuté, hladké křížem postavené, na bázi ztlustlé, hnědé až černé, hrot světlejší.
Květy
uspořádané do věnečku okolo temene, nálevkovité, 7-8 mm dlouhé, 5-7 mm široké, tmavě karmínové; květní trubka krátká, silná, žlutavě bílá, nahoře růžová; vnější okvětní lístky kopisťovité až kopinaté, laločnaté až zoubkované nebo i celokrajné, světle hnědé se světlejším okrajem; vnitřní okvětní lístky kopinaté až kopisťovité, celokrajné, karmínové; čnělka 4-6 mm dlouhá, přesahující tyčinky, růžově karmínová, laloky blizen 3-4, asi 0,5 mm dlouhé, světle žluté až karmínové; nitky bílé nebo růžové, prašníky světle žluté.
Plod
úzce válcovitý, se zbytkem okvětí, 5-12 mm dlouhý, 2-3 mm silný, světle červený.
Semena
hnědá, kuželovitě ledvinovitá, 0,7-1 mm velká, testa svraskalá, hilum na okraji tmavé, velké, bílé, subbasální.

 

Variety
nejsou popsány variety ani formy nebo informace není dostupná

 

Výskyt
Martius neudal v původním popisu naleziště. Craig udává jako typovou lokalitu San Antonio Las Callas (Oaxaca) mezi Tehuacan a Oaxaca City. Reppenhagen rostliny pozoroval u Teotitlan u Tilapa. Lokalita je ve výši 950 m na příkrých svazích stolové hory, asi 100 n nade dnem údolí Tomellín. Roste zde na tvrdém sádrovci v trhlinách na minerálním substrátu, výlučně na příkrých stěnách vystavených slunci a větru. Zdejší populace je zcela nedotčená. Údaje o výskytu tohoto druhu ve státech Hidalgo, San Luis Potosí a asi i Puebla jsou mylné.

 

Pěstování
M.crucigera vyžaduje plné slunce a minerální substrát s velmi malou příměsí humusu. Začátek zalévání je vhodné posunout až do pozdního jara a i ve vegetačním období zaléváme raději méně. Nejhezčí vytrnění má na plném slunci. Druh lze snadno množit semeny i odnožemi. Semenáče rostou zprvu velmi pomalu. Je to velmi hezký druh hlavně pro své typické otrnění, drobné bradavky a něžné květy. Často se vyskytují dobře a rychle rostoucí odolné hřebínkové formy.

 

Poznámky
V evropských sbírkách byla Mammillaria crucigera dlouho neznámý druh. Kolem něho bylo mnoho dohadů, způsobených rozdílnými údaji o charakteru tělní šťávy, která byla udávána jak vodnatá, tak mléčná. Literatura 19.století uvádí tento druh jako samostatný, později byl opomíjen jako nedobře známý (např. Schumann, Berger, Britton a Rose neuvádějí ve svých monografiích M.crucigera vůbec). Vyskytl se také názor, že M.formosa je varietou M.crucigera, žádná taková varieta však nebyla popsána. V 50 letech byla rostlina znovu nalezena a Backeberg (1962) ji nejdříve provizorně nazval M.falsicrucigera, později ji popsal jako M.buchenaui. M.crucigera patří do skupiny mamilárií, které v době vegetačního klidu mají v bradavkách vodnatou tekutinu, v době růstu pak proniká mléčná tekutina z mléčnic uvnitř těla až do bradavek.
V systému rodu Mammillaria patří M.crucigera do sekce Subhydrochylus a do řady Supertextae. Lüthy ji řadí do podrodu Mammillaria, sekce Conoidothelae, řady Supertextae a vytváří pro ní vlastní skupinu M.crucigera, kam řadí ještě M.tlalocii, M.dixanthocentron a M.huitzilopochtli.

 

Literatura
Backeberg C., Die Cactaceae, 5: 3223, 1961
Backeberg C., Die Cactaceae, 6: 3895, 1962
Craig R.T., The Mammillaria handbook, p. 125, 1954
Hunt D.R., A new review of Mammillaria names, Bradleya, p. 128, 1983
Krainz H., Die Kakteen, Mammillaria crucigera, C VIIIc, 1.7.1966
Krähenbuhl F., Mammillaria falsicrucigera Backebg. n.n., Kakt. und and. Sukk., 15: 189, 1964
Lüthy J., Taxonomische Untersuchung der Gattung Mammillaria, p. 179, 197, 1995
Mottram R., Mammillaria names, p. 21, 1980
Pilbeam J., Mammillaria. A collector's guide, p. 50, 1985
Reppenhagen W., Die Gattung Mammillaria. Monographie 2, p. 512, 1992
Říha J. et Šubík R., Encyklopedie kaktusů, p. 61, 1992
Schumann K., Gesamtbeschreibung der Kakteen, p. 591, 1899
Schütz B., Mammillaria buchenaui Backebg., Kaktusy 82, 18: 128, 1982
Schütz B., Mammillaria crucigera Mart., Kaktusy, 19: 137, 1983

 

Autoři
Text: Rudolf Dufek.
Foto: Josef Bušek ve vlastní sbírce.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím osm a deset