Název
MAMMILLARIA TONALENSIS D. R. Hunt
 

Taxon
Mammillaria tonalensis D. R. Hunt, Cact. Succ. Journ. GB 41: 103, 1979
Jméno bylo zvoleno podle osady Tonalá, ležící u peřejí a dnes menší přehrady s mostem, Puente de Tonalá, ve státě Oaxaca v jižním Mexiku.

 

Popis
Tělo
stonek silně odnožující, trsovitý až polštářovitý s jednotlivými válcovitými až 120 mm dlouhými a 20-35 mm silnými výhony, které jsou zprvu vzpřímené, později polehlé až plazivé; pokožka světle zelená; bradavky 3-5 mm vysoké, u báze kosočtverečného tvaru, u vrcholu oblé; areoly okrouhlé 2-3 mm velké s krátkou bílou plstí. Okrajových trnů 9-12, dlouhé asi 10 mm, přímé, jehlovité, křídově bílé, horní se světle až tmavohnědými hroty; středový trn 1 ve středu areoly, odstávající, dlouhý až 18 mm, háčkovitý, zprvu světle hnědý, později černý.
Květy
blízko vzrůstného vrcholu, úzce nálevkovitého tvaru, asi 15 mm dlouhé a 11 mm široké; okvětní lístky úzce kopinaté, špičaté nebo zašpičatělé, celokrajné, světle karmínově růžové barvy se světlým až bělavým okrajem, vnější okvětní lístky kratší, hnědavě nazelenalé, blizna krémově bílá; květní lůžko zelenavě červené.
Plod
se ve zralosti prodlužuje až na 15-20 mm a 3-4 mm šíře, válcovitého tvaru s červeným oplodím.
Semena
asi 1,1 mm velká s lesklou černou testou.

 

Variety
Homogenní druh vyskytující se na malém areálu. Žádné odchylky použitelné pro oddělení podřízených taxonů nebyly zaznamenány. Lze pozorovat jedince se silnějšími a naopak tenčími stonky, příp. rozdíly v intenzitě vybarvení otrnění.

 

Výskyt
Typové naleziště leží v jihovýchodní části státu Oaxaca v Mexiku, v okolí osady Tonala. Vyskytuje se zde na rozpadajících se sutích na severních a severozápadních svazích nad malou říčkou nedaleko mostu Puente de Tonalá. V soutěsce byla nedávno postavena přehrada a údolí zčásti zatopeno. Většina populace však sídlí výše na stráních a tak nebyl taxon ohrožen a snad ani změny mikroklimatu údolí nepoškodí původní skladbu vegetace. Rostliny se vyskytují řídce roztroušeny v podrostu suchého opadavého lesa v nadmořské výšce 1100 až 1300 m, rostou v kapsách horniny, kde se hromadí humus a vznikají výživné půdy černozemního typu. Společně s M.tonalensis roste zajímavá robustní forma M.dixanthocentron a neobyčejně masivní Tillandsia aff. albida.

 

Pěstování
Zkušenosti s pěstováním nejsou velké, vzhledem k tomu, že se rostlina dostala do kultury z našich sběrů v osmdesátých letech. Přesto je zřejmé, že jde o obtížněji pěstovatelný druh s vyššími nároky na teplotu, která by v zimním období neměla klesat příliš často pod 10°C. Nejlépe zimuje na světle při hodnotách nad 12°C. Pěstujeme pravokořenné jedince v substrátu z antuky a rašeliny, zálivka je vhodná jen v teplých letních měsících a to i přes to, že stonky jsou měkké a scvrkávají. M.tonalensis vydrží i dlouhé období sucha, kdy se objem stonků zmenší i na méně než Ľ svého objemu po napití. Většinou množíme vegetativním způsobem, tj. zakořeněním odnoží, které vytvářejí čekací kořeny již na polehlých částech stonků. Květní indukce vyžaduje maximum slunce a tepla během jarních měsíců, květy se otevírají koncem jara nebo v časném létě, plody s několika málo semeny vznikají i při samoopylení, semena však klíčí obtížně.
Na snímku J.Krále je rostlina sbíraná na typové lokalitě v r. 1977 a pěstovaná ve sbírce autora textu.

 

Poznámky
Druh byl objeven začátkem sedmdesátých let A.B.Lauem a W.Reppenhagenem. O dva roky později navštívil naleziště i autor textu, spolu s R.Šubíkem a A.Lauem. Popis z r. 1979 postrádá údaje o květech, plodech a semenech - ty nebyly dlouho dosažitelné a teprve v polovině let osmdesátých vykvetly pěstované rostliny v kultuře, což umožnilo popis doplnit. Podle všech znaků je M.tonalensis řazena do série Sphacelatae, a jako jediný druh této skupiny vytváří háčkovité středové trny. Výskyt v jižním Mexiku podporuje toto zařazení, nicméně je to poněkud výjimečný a zajímavý taxon, který je příznačný i velmi malým areálem výskytu. Dodnes je známo rozšíření jen na několika desítkách km2 a populace je řídká a málo početná.

 

Literatura
Pilbeam J., Mammillaria. A collector`s guide, 1981
Reppenhagen W., die Gattung Mammillaria I., 1991
Říha J., Oaxaca, země slunce, Fričiana 8/53, 1980

 

Autoři
Na snímku J.Krále je rostlina sbíraná na typové lokalitě v r. 1977 a pěstovaná ve sbírce autora textu.
Text: J.Říha.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím jedna a ctyri