Název
LOBIVIA MAXIMILIANA (Heyder) Backeb.
 

Taxon
Lobivia maximiliana (Heyder) Backeberg, Blätter für Kakteenforschung, p. 7, 1937
Echinopsis maximiliana Heyder, Allgemeine Gartenzeitung, 14: 249, 1846
Echinopsis pentlandii Hook. var. maximiliana (Heyder) Lem., Rev. Hort., p. 547, 1860
Lobivia corbula Br. et R. non Herrera, The Cactaceae, 3: 56, 1922
Lobivia pentlandii (Hook.) Br. et R. var. maximiliana (Heyder) Backeb., Blätter für Kakteenforschung, p. 26, 1936
Lobivia pentlandii (Hook.) Br. et R. var. ochroleuca (R. Mey.) Borg, Cacti, p. 244, 1951
Lobivia pentlandii Backeb. non Hook., Die Cactaceae, 3: 1378, 1959
Tento druh byl pojmenován podle M.Maximiliana, o němž v dostupné literatuře nejsou žádné informace.

 

Popis
Tělo
stonek bohatě odnožuje tvoří velké skupiny, jednotlivé hlavy kulovité, až 100 mm vysoké a široké, epidermis tmavě zelená. Žeber asi 15, šikmými zářezy rozdělená na 20 mm dlouhé hrboly, na horním konci hrbolů kruhovité až mírně oválné areoly s krátkou žlutavou plstí. Okrajových trnů 7-15, středový trn 1, někdy až 3, všechny trny jehlovité, zahnuté až hnědavé, až 60 mm dlouhé, u kulturních rostlin zhruba poloviční.
Květy
50 mm dlouhé a 40 mm široké, krátká květní trubka zelená, porostlá malými šupinami a šedými vlasy, vnější okvětní lístky kopinaté, úzké, ven zahnuté, fialově růžové až purpurové, vnitřní okvětní lístky kopinaté, krátké, červenooranžové, na bázi žluté, tyčinky přikloněné k pestíku, nitky i prašníky žluté, stejně tak i čnělka a šestiramenná blizna.
Plody
téměř kulovité, velké 10-12 mm, zelenavé, porostlé šupinami a vlasy jako trubka.
Semena
protáhlá, dlouhá 1,2 mm a široká 0,8 mm, hilum oválné, podélná osa svírá s rovinou hila úhel cca 50°, testa matně černá.

 

Variety
L.maximiliana je velmi proměnlivý druh. Především v délce a barvě trnů, ale i v barvě květů. Některé odchylky byly popsány, zejména Backebergem, jako variety, ale vztažné k L.pentlandii sensu Backeberg. Rausch k L.maximiliana řadí na úroveň variet taxony jinými autory chápané jako druh. Jsou to např.:
L.westii
L.mini-atiflora
L.charazanensis
L.caespitosa
L.intermedia
L.sicuaniensis
V druhé polovině minulého století udával Cels více než 50 jmen a forem z okruhu L.pentlandii a L.maximiliana. Téměř všechna jména byla během doby zapomenuta a do dnešní doby zůstala v používání jména
var. corbula
var. tricolor
var. albiflora
var. hermaniana
var. ochroleuca
Jen var. corbula a var. hermaniana jsou uznávána i dnešními autory (Rausch, Ritter), ostatní jsou řazeny jako synonyma k L.maximiliana nebo jiných taxonů z tohoto okruhu.

 

Výskyt
L.maximiliana je rozšířena v okolí jezera Titicaca a zasahuje na severovýchodě až k La Raya a Macusani v Peru ve výškách od 1900 do 3500 m n. m. Rausch udává nález dokonce ve výšce 4500 m n. m. Z okolí Macusani udává Kníže nález ve výšce 3500 m n. m. (KK 1542) a Lau dokonce 4330 m n. m. (L 254). Rovněž W.Rauh ji nalezl ve velké výšce (3800 m n. m.).

 

Pěstování
Pěstování L.maximiliana nečiní větší problémy. Roste dobře na vlastních kořenech. Roubovanci sice bohatěji kvetou, ale rostliny jsou příliš protáhlé a nadměrně odnožují. Dostatek světla a hojnost čerstvého vzduchu jsou zárukou, že rostliny na vlastních kořenech zůstanou téměř kulovité a vytvoří dokonalé vytrnění. Toho se dá dosáhnout především ve volné kultuře, pro kterou je L.maximiliana vhodná. Zimní stanoviště musí být chladné a světlé. Při teplotách nad 10°C se často dostávají do vegetace, stonek se deformuje a rostliny méně kvetou. Výsev z poměrně klíčivých semen je snadný, semenáčky dobře narůstají. Opakovaným vegetativním množením dochází k degeneraci. Rostliny silně odnožují a téměř nekvetou.

 

Poznámky
Situace kolem L.maximiliana je složitá a často nejasná. Docházelo k záměně s L.pentlandii, k nesprávnému použití jména L.corbula, k mylným závěrům při přiřazování variet. Důvodem jsou nedostatečné popisy všech tří taxonů a neznalost přesných lokalit. Schumann vedl L.maximiliana jako varietu L.pentlandii (tedy ještě jako Echinopsis), Britton a Rose ji chápali jako synonymum L.pentlandii, protože neznali původní materiál.
Backeberg ve své monografii přiřadil k L. maximiliana jméno L.pentlandii, přestože již v roce 1937 měl vytvořené správné pojmenování, tj. ke správné rostlině dal správné jméno. Backebergovo chybné určení je u nás hluboko zakořeněné a stále směšujeme L.pentlandii a L.maximiliana a jejich variety a formy.
Zrekapitulujeme tedy: rostlinu na snímku nazýval K.Schumann Echinopsis pentlandii var. maximiliana, Britton a Rose pro ni použili jméno Lobivia corbula, Backeberg zase Lobivia pentlandii přičemž jak L.corbula tak i L.pentlandii jsou platnými jmény pro jiné rostliny.

 

Literatura
Backeberg C., Die Cactaceae, 3: 1378-1385, 1959
Britton N. et Rose J.N., The Cactaceae, 2: 56, 1922
Rausch W., Lobivia 85, p. 85-89, 1986
Rauh W., Beitrag zur Kenntnis der peruanischen Kakteenvegetation, p. 467, 1958
Ritter F., Kakteen in Südamerika, 2: 568, 1980
Schumann K., Gesamtbeschreibung der Kakteen, p. 229-230, 1902
Ullmann J., Lobivia pentlandii, Atlas kaktusů, 2: 25, 1987

 

Autoři
Text: Jaroslav Ullmann.
Foto: Miroslav Veverka.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím devet a pet