Název
ECHINOPSIS KORETHROIDES Werd.
 

Taxon
Echinopsis korethroides Werdermann, Neue Kakteen, p. 84, 1931
Eriosyce korethroides (Werd.) Backeb. in Backeberg et Knuth, Kaktus ABC, 273, 1935
Lobivia korethroides (Werd.) Werd., Kakteenkunde, 6: 30, 1938
Soehrensia korethroides (Werd.) Backeb., Cact. Succ. J. Amer., 23: 86, 1951
Trichocereus korethroides (Werd.) Ritt. Kakteen in Südamerika, 2: 451, 1980
Korethroides znamená metlovitý, což vystihuje celkový vzhled hustě otrněné rostliny.

 

Popis
Tělo
stonek jednotlivý, později na bázi odnožuje a tvoří malé skupiny, jednotlivé stonky kulovité až krátce válcovité, 0,5 m vysoké a 0,3 m široké; epidermis světle až sytě zelená, matná; temeno mírně vpadlé, kryté trny; žeber 20 i více, v mládí méně, na temeni příčnými zářezy rozdělené na hrboly 4-8 mm vysoké; areoly kruhovité, 2 mm široké, 15-20 mm od sebe vzdálené, blízko temene kryté bělavou až špinavě žlutou plstí, starší areoly holé. Okrajových trnů 12-20, až 30 mm dlouhé, jehlicovité, rohovinové barvy s tmavším hrotem; středové trny až 4, delší a silnější než okrajové, červenohnědé.
Květy
blízko temene, nálevkovité, 60-70 mm dlouhé, 45 mm široké, květní trubka hustě porostlá šedočernými až hnědými vlasy a zelenými šupinami, okvětní lístky kopisťovité, zakončené malou špičkou, sytě červené s hedvábným leskem, tyčinky ve dvou kruzích, nitky tyčinek červenofialové, prašníky, čnělka i blizna žluté, blizna 8-10 laločná, laloky až 10 mm dlouhé.
Plod
kulovitý, zelený, porostlý šupinami a vlasy jako trubka, masitý, 30-40 mm široký.
Semena
protáhlá, lehce zahnutá, 1 mm dlouhá, 0,7-0,8 mm široká, testa lesklá, černá.

 

Variety
Poměrně uniformní druh s malými odchylkami v počtu a délce trnů. Žádná varieta či forma nebyla popsána.

 

Výskyt
E.korethroides je nalézána v severní Argentině v provincii Salta, kde roste ve výškách kolem 3000 m n. m.

 

Pěstování
Echinopsis korethroides má podobné nároky na pěstování jako většina lobívií. hodné letní stanoviště je na dobře větraném, nepříliš horkém místě. zálivka může být vydatná, velké nebezpečí hniloby kořenů nehrozí. Substrát výživný ale propustný, mírně kyselý (pH cca 5-6). Zimní stanoviště s teplotami kolem 5°C. Roubování je zbytečné, roste stejně dobře i na vlastních kořenech. Lze doporučit volnou nebo pařeništní kulturu. Rostliny jsou květuschopné již při velikosti kolem 60 mm.

 

Poznámky
E.korethroides je blízce příbuzná s E.bruchii var. nivalis. W.Rausch oba taxony ztotožňuje, zatímco F.Ritter i H.Friedrich vedou oba taxony odděleně. Bylo by vhodné tuto blízkou příbuznost vyjádřit postavením E.korethroides na úroveň variety k E.bruchii. Všechny tři taxony, tj. E.korethroides, E.bruchii, E.bruchii var. nivalis rostou v severní Argentině na území vymezeném městem Tucuman na jihu a obratníkem Kozoroha na severu. Taxonomické postavení těchto rostlin, někdy zařazovaných do samostatného rodu Soehrensia je značně složité a dosud tato problematika nebyla uspokojivě vyřešena. Nejlépe asi vyhovuje zařazení do Echinopsis či Trichocereus.

 

Literatura
Backeberg C., Die Cactaceae, 3: 1671-1673, 1958
Backeberg C., Das Kakteenlexikon, p. 408, 1970
Friedrich H. et Glaetzle W., Seed-morphology as an aid to classifying the genus Echinopsis Zucc., Bradleya, 1: 91-104, 1983
Haage W., Kakteen von A bis Z., p. 676, 1986
Rausch W., Lobivia, 3: 156, 1975
Rausch W., Lobivia 85, p. 45, 1985
Ritter F., Kakteen in Südamerika, 2: 451, 1980
Ullmann J., Soehrensia korethroides (Werd.) Backeb., Kaktusy 28: 13, 1992

 

Autoři
Text: Jaroslav Ullmann a Jan Klikar.
Foto: Jan Klikar ve vlastní sbírce.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím tri a sest