Název
GYMNOCALYCIUM HYBOPLEURUM (K.Sch.) Backeb. var. HYBOPLEURUM
 

Taxon
Gymnocalycium hybopleurum (K.Schumann) Backeberg, in Backeberg et Knuth, Kaktus - ABC, p. 289, 1935
Echinocactus multiflorus Hooker var. hybopleurus K.Sch., Gesamtbeschreibung, p. 405, 1898
Hybopleurus znamená s žebry rozdělenými v hrboly.

 

Popis
Tělo
stonek zploštělý, až 120 mm i širší, 60-70 mm vysoký, epidermis tmavě zelená nebo šedozelená; žeber většinou 13, širokých a oblých, příčnými rýhami mezi areolami rozdělených v ostré bradovité hrbolce. Areoly s hnědou plstí, podlouhlé. Trnů 7-9, hřebenovitě uspořádaných ve 3-4 párech, lichý trn směřuje dolů; jsou až 30 mm dlouhé a poněkud zahnuté; středový trn chybí.
Květ
květní lůžko a trubka krátké, tmavě zelené, řídce porostlé světle zeleně lemovanými šupinami. Květy bělavé až nazelenalé, jícen květu růžový, zvonově nálevkovitý, asi 40 mm dlouhý.
Plod
kulovitý, zelený.
Semena
asi 1 mm velká, šikmo kloboukovitá s nízce prohloubeným, odkloněným bazálním hilem s výrazným houbovitým okrajem; testa černá, jemně hrbolkovitá.

 

Variety
Druh je velmi variabilní a C.Backeberg popsal ve svých monografických dílech
Die Cactaceae a Das Kakteenlexikon řadu variet, z nichž většina, a to variety
breviflorum,
centrispinum,
ferox,
ferocior, byly R.Slabou oprávněně převedeny k samostatnému druhu G. ferox.
Bez taxonomických změn zůstalo
G. hybopleurum var. euchlorum Backeb., které se od typové variety liší světlejší barvou epidermis a kratšími, méně početnými trny. Naleziště této variety a variety typové je společné.

 

Výskyt
Podle údajů ze starší literatury byl tento druh nalezen v jižní Brazílii, Argentině, Paraguayi a Uruguayi. S výjimkou Argentiny jsou však tyto údaje chybné. V posledních desetiletích byly různé formy G. hybopleurum nacházeny výhradně v Argentině v provinciích Cordoba a zejména Catamarca. Dále je uveden přehled sběrových čísel a nalezišť:
B 108,
B 126,
B 150 - Dorothea Muhrová (vše Catamarca)
JL 21,
JL 22 - Jacques Lambert (obě Quebrada de Belen, 1400 m n. m., Catamarca),
JL 34 (El Portezuelo, 600 m n. m., Catamarca)
WO 114 - Wilhelm Knoll (Catamarca 12 m n. m.)
R 124a,
R 724 - Walter Rausch (El Portezuelo, Catamarca)
L 503 - Alfred Lau (Andalgala)
P 161,
P 73a,
P 39 - manželé Piltzovi (Andalgala).
U posledních 2 sběrových čísel manželů Piltzových není dosud jasné, zda se nejedná o G. ferox.

 

Pěstování
Pěstování je snadné, zvláště atraktivně vypadají rostliny pěstované na plném slunci i když ani toto umístění není pro úspěšné pěstování podmínkou. Květuschopnosti dosahuje asi po 8 letech, květy jsou jako u většiny gymnokalycií cizosprašné.

 

Poznámky
Druh je řazen do série Mostiana Buxbaum do blízkého příbuzenství G.oenanthemum a G. pugionacanthum, které pravděpodobně představuje pouze krajní formu G. hybopleurum.

 

Literatura
Backeberg C., Das Kakteenlexikon, p. 168, 1976
Backeberg C., Die Cactaceae, 3 : p. 1752, 1959
Donald J.D., Gymnocalycium from Alfred Lau (Part 2), Nat. Cact. Succ. J., 27 : 6, 1972
Frank G., The genus Gymnocalycium, Part IV., Cact. Succ. J. (US), 49 : 66, 1977
Lambert J., Přepis přednášky přednesené 3.května 1987 na II.mezinárodním setkání gymnofilů v Darmstadtu, Gymnofil 17 : 9, 1988
Mitl I., Čtyři zajímavá gymnokalycia, Gymnofil 18 : 1, 1989
Slaba R., Gymnocalycium hybopleurum (K.Sch.) Backeb. a jemu blízce příbuzné taxony, Kaktusy 20 : 77, 1984
Slaba R., Gymnocalycium hybopleurum (K.Sch.) Backeb. a jemu blízce příbuzné taxony - dokončení, Kaktusy 20 : 99, 1984
Schütz B., Monografie rodu Gymnocalycium, p. 72, 1986

 

Autoři
Text i foto: Václav Jiránek.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím pet a jedna