Název
MAMMILLARIA INGENS Backeb.
 

Taxon
Mammillaria ingens Backeberg, Feddes Repert., 51 : 63, 1942
Ingens znamená obrovský, ohromný a vztahuje se k robustnímu stonku tohoto druhu.

 

Popis
Tělo
stonek jednotlivý, zprvu kulovitý, později sudovitý až krátce válcovitý, dosahující délky až 400 mm a 150 mm široký; pokožka jasně a světle zelená; bradavky dole kýlnaté, kuželovité, asi 8-12 mm dlouhé, axily jen s nepatrnou vlnou; areoly eliptické až 4 mm dlouhé, vlnaté. Trny 2-4, odstávající, 20-30 mm dlouhé, zahnuté, ve spodní části vždy žluté, na konci hnědavě žluté až hnědavé.
Květy
ve věnci okolo temene, asi 10 mm velké, nálevkovitého tvaru; okvětní lístky asi 2-3 mm široké a 10 mm dlouhé, jasně červené barvy s výrazným středovým pruhem; blizna červená, nitky tyčinek červené.
Plod
válcovitě kyjovitý, 12-20 mm dlouhý s červeným oplodím.
Semena
hruškovitého tvaru, s hnědočervenou jamkovanou testou.

 

Variety
Nebyly popsány. Blízce příbuzenský vztah k M. obconella však zřejmě povede k zařazení M. ingens ve formě variety tohoto druhu.

 

Výskyt
Typová lokalita byla udána "za Atotonilco, ve Valle Grande, stát Hidalgo, Mexiko". Jedná se o severozápadní část Valle de Metztitlan, kde roste na náhorních plošinách a na svazích Barranca de Venados, kde ji pozoroval i autor textu s R.Šubíkem mezi skalními bloky v puklinách a také na kamenitých půdách společně s dalšími druhy kaktusovitých, mnoha druhy trav, mechů a lišejníků a většinou i příslušníků rodu Agave a Hechtia. Nadmořská výška se pohybuje mezi 1700-2500 m, srážky v oblasti dosahují asi 600-700 mm za rok, nejnižší teploty tu byly zaznamenány asi -5 stup. C.

 

Pěstování
Celá skupina "zelených" mamilárií ze státu Hidalgo patří ke snadno pěstovatelným kaktusům, které se dobře množí výsevem semen. M. ingens neodnožuje a tak je množení vegetativní cestou nesnadné a předpokládá seříznutí vrcholu a zakořenění odnoží, které vyrostou na spodní části stonku. M. ingens je cizosprašná, ale poměrně snadné je podráždit bliznu kvetoucí rostliny pylem nepříbuzného rodu kaktusu a získat pak lze semena samoopylením. Květní dospělosti je dosaženo zhruba ve velikosti semenáče okolo 10 cm, což při dobré kultuře trvá asi 6-7 let. Semenáče i dospělé rostliny jsou odolné vůči většině houbovitých onemocnění, dobře snášejí suché a chladné zimování (poklesy mírně pod nulu v suchém, dehydrovaném stavu nejsou nebezpečné) i v úplné tmě. Obdobím kvetení je konec jara a letní měsíce.
Foto: P.Pavlíček.

 

Poznámky
M. ingens je druhem, který má velmi blízké příbuzenské vztahy s M. obconella a M. hidalgensis, které rostou na velkém území státu Hidalgo v Mexiku, přibližně ve stejných klimatických a biotických poměrech. C.Backeberg poměrně přesně určil naleziště v okolí osady Atotonilco, kde podle našeho zjištění rostou největší a nejkrásnější populace z příbuzenstva jmenovaných druhů. Je pravděpodobné, že také jméno M. tetracantha, bylo založeno na zdejších rostlinách. Nelze to však dokázat, protože popis (M. tetracantha) je jen kusý a tak je volba jména M. ingens zřejmě přijatelnější. Někteří současní odborníci však druh neuznávají a jméno považují za synonymum M. obconella. Populace od Atotonilco je však homogenní a vyznačuje se světlou barvou pokožky, kýlnatými bradavkami, výrazným silným a žlutým otrněním a zejména masivním sudovitým až krátce válcovitým stonkem. Asi nejvhodnější bude klasifikace této populace na úrovni formy či variety M. obconella. Protože však toto uspořádání dosud formálně neexistuje, je zde M. ingens vedena jako samostatný druh.
Podle stavby stonku, květů a znaků na semenech je M. ingens řazena do série Heterochlorae. Přestože druhy této skupiny nepatří mezi nejvíce pěstované kaktusy - vzhledem k větším rozměrům stonku - je právě M. ingens opomíjena neprávem. Ve skleníkových podmínkách patří dokonale vyvinuté exempláře k efektním otrněním a vděčně kvetoucím kaktusům.

 

Literatura
Backeberg C., Das kakteenlexikon, Jena 1965
Hunt D.R., A new review of Mammillaria names, Bradleya, 4 : 39-64, 1986
Pilbeam J., Mammillaria. A collector`s guide, 1981

 

Autoři
Foto: P.Pavlíček.
Text: J.Říha.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím tri a pet