Název
MAMMILLARIA HAAGEANA Pfeiff.
 

Taxon
Mammillaria haageana Pfeiffer, Allg. Gartenz., 4 : 257, 1836
Mammillaria meissneri Ehrenberg, Bot. Zeitschr., 2 : 834, 1844
Mammillaria elegans DC. var. haageana (Pfeiff.) Krainz, Stadt. Sukk. Saml., 76, 1967
Jméno haageana zvolil autor popisu na počest A.F.Haageho (1796-1866) z Erfurtu (Německo), zahradníka a zakladatele dodnes existující firmy zabývající se prodejem kaktusů a jiných sukulentů.

 

Popis
Tělo
stonek jednotlivý, kulovitého až válcovitého tvaru, 50-100 mm široký a 80 i více mm dlouhý, bradavky hustě uspořádány, s tmavozelenou pokožkou, kuželovitého tvaru, naspodu čtyřhranné asi 3 mm široké a 5 mm dlouhé; areoly oválné, 2,5 mm dlouhé s bělavou vatou, zejména v zóně kvetení a na temeni, axily s vločkami bílé vaty. Okrajových trnů 18-25, asi 3 mm dlouhých, jehlovitých, přímých nebo až mírně ke stonku zahnutých, bílé barvy. Středové trny 1-2, dlouhé 6-8 mm, dolní nejdelší, všechny pevné, jehlovité, přímé nebo až mírně zahnuté červenohnědé až černé barvy, nebo i šedavé až černošedé.
Květy
ve věnci blízko temene, široké asi 13 mm, nálevkovitého tvaru, okvětní lístky purpurově růžové, až 2 mm široké a asi 12 mm dlouhé, blizna a prašníky žluté.
Plod
kyjovitě válcovitý, až 11 mm dlouhý, růžové barvy.
Semena
hruškovitého tvaru, 1 mm dlouhá se světle hnědou jamkovanou testou.

 

Variety
M. haageana je jedním z nejproměnlivějších taxonů rodu Mammillaria a vymezení tohoto druhu je nesnadné. Řada dalších jmen zveřejněných v minulém století byla a dosud je s M. haageana spojována. Některými autory je vedena jako samostatný druh, jiní ji přiřazují k M. elegans, resp. k M. supertexta.

 

Výskyt
Typová lokalita není známa, její původ je však pravděpodobně v jižním Mexiku. R.T.Craig (1945) upřesnil naleziště ve státě Veracruz v okolí města Perote a Orizaba. Rostliny odpovídající popisu lze nalézt u Alchichica a také Perote (stát Veracruz) a dále odtud na jih ve státě Puebla. Jedná se o severozápadní hranici rozšíření skupiny Supertextae (resp. Elegantes). Rostou většinou na vápencových horninách, na skalách v puklinách, v kapsách a na mělkých půdách teras, vzácněji i na dobře vyvinutých půdách typu černozemí a ve společenstvech trav a sukulentních rostlin. Nadmořská výška stanovišť se pohybuje mezi 1500-2000 m.

 

Pěstování
Podobně jako většina druhů rodu Mammillaria je i skupina M. elegans vhodná pro pěstování v nejrůznějších podmínkách. Vyhovuje běžné ošetření, nepravidelná zálivka a chladné přezimování na světle. Obdobím kvetení je konec jara a začátek léta. U některých populací se květy objevují opakovaně koncem léta, na podzim i během zimy a v časném jaru. Množení semeny není obtížné.
Na snímku R.Šubíka jsou dvě rostliny na lávové půdě u osady Perote, Veracruz, Mexiko.

 

Poznámky
V literatuře se můžeme setkat s různým pojetím zpracování skupiny M. elegans.
C.Backeberg a W.Reppenhagen rozlišují desítky taxonů jako samostatné druhy. Naproti tomu odborníci z anglosaských zemí většinu taxonů neuznávají, jména považují většinou za synonyma (příkladem je D.R.Hunt a J.Pilbeam). V posledních desetiletích byly rostliny série Elegantes (Supertextae) nalezeny na desítkách dalších lokalit ve státech Puebla, Oaxaca, Veracruz, Guerrero aj. Popsáno bylo také mnoho nových taxonů (viz Reppenhagen 1987). Felix Krähenbühl před lety situaci vystihl prohlášením: "prosím, už žádnou další M. elegans nechci...". Jedná se o proměnlivý taxon s množstvím populací, které se vzájemně nekříží a proto zřejmě jsou vyvinuty do odlišných ras, forem či variet. M. haageana je charakteristická jednoduchým vzrůstem, výraznými středovými trny a poměrně světlými karmínově růžovými květy.

 

Literatura
Backeberg C., Die Cactaceae, 5, 1961
Hunt D.R., Review of Mammillaria names, Cact. Succ. Journ. Gr. Brit., 43 : 41-48, 1981
Hunt D.R., A new review of Mammillaria names, Bradleya, 2 : 65-96, 1984
Monttram R.,Mammillaria index, 1980
Reppenhagen W., Die Gattung Mammillaria, nach dem heutigen Stand meines Wissens, 1987

 

Autoři
Na snímku R.Šubíka jsou dvě rostliny na lávové půdě u osady Perote, Veracruz, Mexiko.
Text: J.Říha.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím osm a deset