Název
GYMNOCALYCIUM NIGRIAREOLATUM Backeb. var. NIGRIAREOLATUM
 

Taxon
Gymnocalycium nigriareolatum Backeberg, Blätter für Kakteenforschung, fig. 5, p. 8, 1934
Nigriareolatum znamená s černými areolami.

 

Popis
Tělo
stonek jednotlivý, kulovitý, až 150 mm široký, sametově modrozelený; žeber asi 10, středně širokých, rozdělených v nízké hrbolce, pod nimiž jsou hluboké příčné rýhy. Areoly asi 6 mm velké, zpočátku se žlutohnědou plstí, později zcela zčernají. Okrajových trnů 7-8, růžově šedých, střední trn 1, až 30 mm dlouhý, ohnutý směrem vzhůru.
Květy
porcelánově bílé se zeleným jícnem.
Plod
kulovitý, asi 10 mm široký.
Semena
černá, matná, testa pokryta bradavkovitými hrbolci, asi 0,6-0,9 mm velká, připomínají ostružinu; hilum bazální, oválné, poněkud zakřivené a vyklenuté, bez houbovitého okraje.

 

Variety
C.Backeberg popsal v Die Cactaceae 3 : 1759, 1959,
var. densispinum, která se liší od nominátní variety hustějšími, poněkud tenčími a delšími trny, které rostliny silně zahalují. Rovněž počet žeber je u této variety vyšší, až 15.
Při širším chápání druhu by tato varieta ztratila opodstatnění, byla by pouze jednou z četných odchylek tohoto poměrně variabilního druhu. Variabilita se projevuje zejména v otrnění, rostliny některých populací zcela postrádají středový trn.

 

Výskyt
Rostliny tohoto druhu jsou nacházeny na několika místech v pohoří Sierra Ambato v Catamarce, a to vždy na kamenité půdě. Manželé Piltzovi je nalezli na Alto del Portezuelo (600-1000 m n. m.)

 

Pěstování
Při pěstování rostlin Gymnocalycium nigriareolatum se při dodržení základních pravidel obvykle nesetkáme s žádnými potížemi. Optimálně roste při teplotách v rozmezí 30-35 stup. C, květuschopnosti dorůstá asi po 4-5 letech, kdy dosáhne velikosti asi 60 mm. Zimování může být tmavé a teploty mohou krátkodobě klesat i k bodu mrazu.

 

Poznámky
G. nigriareolatum je řazeno do sekce Mostiana Buxb. spolu s
G. mostii,
G. valnicekianum,
G. hybopleurum,
G. bicolor,
G. mazanense,
G. guanchinense,
G. weissianum,
G. nidulans,
G. ritterianum,
G. glaucum,
G. ferrarri.
Řez květem G. nigriareolatum ukazuje na blízkou příbuznost k okruhu G. hybopleurum a G. bicolor, ale semena jsou blízká ke komplexu G. mazanense. C.Backeberg popsal tento druh podle importních rostlin, které byly nápadné černými areolami. Zda se jednalo o charakteristický znak nemohl posoudit, neboť naleziště nenavštívil. Rostliny koupil od obchodníka Stümera. Populace, které byly později z těchto importních rostlin vypěstovány však tento znak postrádaly. Pěstitelé se domnívali, že popis byl udělán podle netypických rostlin, které měly asi areoly zašpiněné nebo spálené. V roce 1981 se však belgickému specialistovi na rod Gymnocalycium Jacquesu Lambertovi podařilo v Monte Pontrero v provincii Catamarca nalézt populaci s opravdu černými areolami
- (JL 33). Černá barva areol se však v další kultuře ve skleníku ztrácí, všechny nové areoly jsou žlutobílé. Popis C.Backeberga nebyl tedy omyl, popsal však rostliny zcela netypické populace. Navíc není tento znak v kulturních podmínkách stálý. V Backebergově popisu se vedle neobvyklých černých areol vyskytuje další nejasný znak - zelený jícen květu. Všechny doposud sbírané rostliny měly jícen květu červený a je pravděpodobné, že Backeberg popisoval podle zcela netypické rostliny.
V našich, ale i zahraničních sbírkách je G. nigriareolatum též rozšířeno pod Fričovým jménem G. curvispinum n. n., které pochází z jeho prodejního katalogu Der Kakteenjäger z roku 1929. Dříve byl jako rozpoznávací znak mezi těmito morfotypy uváděn právě rozdíl v barvě jícnu květu, ale ten byl pozdějšími nálezy G. nigriareolatum zpochybněn. Dnes jsou obě jména považována za synonyma.

 

Literatura
Frank G., The genus Gymnocalycium, Part IV., Cact. Succ. J. (US) 49 : 66, 1977
Lambert J. (Přepis přednášky, přednesené 3.května 1987 na II. mezinárodním setkání gymnofilů v Darmstadtu) Gymnofil, 18 (2), 14, 1989
Putnam E.W., Synonymie rodu Gymnocalycium, (český překlad), Brno, p. 15, 1974
Schütz B., Gymnokalycia z okolí Mazanu, Kaktusy 74, : 106, 1974
Schütz B., Monografie rodu Gymnocalycium, Brno, p. 49 a 100, 1986

 

Autoři
Text i foto: Václav Jiránek.
Vyobrazená rostlina je 110 mm široká, 12 let stará a pochází ze sbírky autora textu.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím osm a osm