Název
ECHINOPSIS ARACHNACANTHA (Buin. et Ritt.) Friedr. var. ARACHNACANTHA
 

Taxon
Echinopsis arachnacantha (Buining et Ritter) Friedrich, Kakt. und and. Sukk., 25 : 82, 1974
Lobivia arachnacantha Buin. et Ritt., Succulenta, 3 : 37, 1956
Echinopsis ancistrophora Speg. subsp. arachnacantha (Buin. et Ritt.) Rausch, Lobivia, 3 : 140, 1975
Druh byl pojmenován podle vzhledu otrnění, arachnacanthus znamená s trny ve tvaru pavouka.

 

Popis
Tělo
rostliny stlačeně kulovité, později silně odnožující, jednotlivé stonky až 40 mm široké a 20 mm vysoké, světle až tmavě zelené, často fialově nabíhající, s řepovitým kořenem. Žeber asi 14, přímá, slabě hrbolatá; areoly okrouhlé, asi 1,5 mm v průměru, 3-5 mm vzdálené. Okrajových trnů 9-15, měkké, štětinovité, pavoukovitě přilehlé, asi 5 mm dlouhé, žluté, až hnědé, brzy bělavé; středový trn 1, stejně dlouhý až černý, nahoru zahnutý.
Květy
úzce nálevkovité, 50-60 mm dlouhé, světle žluté až oranžové; okvětní lístky úzce kopinaté, zaokrouhlené s malou špičkou; květní trubka krátká, jako květní lůžko velmi úzká a vně šedě až hnědě ovlásněná.
Plod
načervenale zelený až hnědý, pokrytý hnědými vlasy, ve zralosti pukající podélně a vysychající.
Semena
kulovitá, u hila poněkud zúžená, s vyklenutým okrajem, leskle černá.

 

Variety
Echinopsis arachnacantha je proměnlivý druh. Popsán byl poprvé Buiningem a Ritterem roku 1956 jako Lobivia. Ve stejném roce byl Cárdenasem popsán další taxon z příbuzenstva E. arachnacantha jako Echinopsis torecillasensis. Tento taxon byl Backebergem roku 1959 překombinován do rodu Pseudolobivia a roku 1974 do úrovně variety Echinopsis arachnacantha. Echinopsis arachnacantha
var. torecillasensis se od var. arachnacantha odlišuje menšími kulovitými těly a červenými květy. Roku 1968 popsal Rausch další taxon z tohoto příbuzenstva jako L. arachnacantha
var. densiseta. Tato varieta je charakterizována delším odstávajícím hustým otrněním a delšími červenými květy. Roku 1974 pak popsal Vasquez L. arachnacantha
var. sulphurea, která je charakterizována světle zelenou pokožkou, bělavě žlutým otrněním a světle až citrónově žlutými květy. Poslední z dosud popsaných taxonů tohoto příbuzenského okruhu je E. arachnacantha - var. vallegrandensis Rausch z roku 1975, která vypadá jako silně vzrůstná var. torecillasensis. Tuto varietu 1985 Rausch připojil jako synonymum k var. densiseta.
Také samotná E. arachnacantha var. arachnacantha je ve více znacích variabilní. Proměnlivé jsou v určitém rozsahu velikost a barva těla, sklon k odnožování, počet trnů, délka květů a rovněž v jejich barvě lze nalézt odstíny od světle žluté až po oranžovou.

 

Výskyt
Původní naleziště E. arachnacantha var. arachnacantha se nachází u Samaipata v provincii Florida, departament Santa Cruz, Bolívie. Areál rozšíření celého okruhu E. arachnacantha je omezený na nevelkou oblast v okolí Samaipata. Valle Grande, Pasorapa a Comarapa v západní části departamentu Santa Cruz.

 

Pěstování
Echinopsis arachnacantha roste dobře na vlastních kořenech, snadno se pěstuje ze semen i hojných odnoží. Svými požadavky se nikterak neliší od většiny druhů rodů Echinopsis a Lobivia. Při dostatku světla a čerstvého vzduchu si uchovává plochý tvar těla a pravidelně, úhledné otrnění a vytváří hojnost květů. Všechny taxony tohoto příbuzenského okruhu jsou cizosprašné.

 

Poznámky
Příbuzenský okruh E. arachnacantha je jedna ze skupin, která leží v určitém smyslu na rozhraní rodů Echinopsis a Lobivia. E. arachnacantha je charakterizována poměrně krátkými a pestře vybarvenými květy, které však mají úzce nálevkovitý tvar, odpovídající rodu Echinopsis. Rodu Echinopsis odpovídá také úzký dlouhý plod, který se ve zralosti otevírá podélně, a zejména semena svou velikostí, tvarem a barvou. Podle posuzování dělící linie mezi rody Echinopsis a Lobivia různými autory byly v obou z nich jednotlivé taxony z okruhu E. arachnacantha popisovány a následně překombinovávány. W.Rausch tento taxon roku 1975 přiřadil jako poddruh k Echinopsis ancistrophora, roku 1985 jej opět uvedl jako samostatný druh rodu Lobivia. F.Ritter roku 1980 E. arachnacantha chápe jednoznačně jako Echinopsis a jako blízce příbuzný druh uvádí E. tapecuana, což je pro změnu v pojetí W.Rausche synonymum E. obrepanda.

 

Literatura
Backeberg C., Die cactaceae, 3 : 1431, 1959
Backeberg C., Das Kakteenlexikon, p. 203, 1966
Rausch W., Lobivia, 3 : 136, 1975
Rausch W., Lobivia 85, p. 12, 1985
Ritter F., Kakteen in Südamerika, 2 : 632, 1980

 

Autoři
Text: Otakar Šída.
Foto: Miroslav Veverka.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím jedna a jedna