Název
PARODIA ECHINUS Ritt.
 

Taxon
Parodia echinus Ritter, Taxon, 13 : 117, 1964
Podoba kaktusů s ježkem (ř. echinos) inspirovala celou řadu autorů k volbě botanického jména. Jedním z nich je i druhové epiteton této parodie.

 

Popis
Tělo
stonek 40-80 mm široký, v mládí polokulovitý, později protažený až asi do 250 mm, od báze málo odnožující, temeno s bílou plstí; okolo 11-16 rovných žeber, asi 10 mm vysokých, u báze stejně širokých, hrany tupé, bez zářezů; areoly s bílou plstí, 2-4 mm široké, 1-3 mm od sebe vzdálené. Okrajových trnů 12-15, v kruhu kolem areoly, velmi tenké, 7-10 mm dlouhé, světle žluté až světle hnědožluté, nikdy bílé, rovné či poněkud ohnuté, spodní jsou nejkratší; 4 středové trny do kříže, žlutohnědé až kaštanově hnědé, později šedivějící, tenké, jehlovité, rovné či trochu vzhůru ohnuté, 15-20 mm dlouhé; nad nimi většinou ještě 1-4 další středové trny, stejně zbarvené, trochu tenčí.
Květy
17-25 mm dlouhé, 12-20 mm široké; perikarpel bledě žlutý či bledě nazelenalý, kulovitý, 3-4 mm široký, hustě pokrytý bílou vatou; receptakulum 8-10 mm dlouhé, nahoře 5-8 mm široké, bledě žluté se žlutými šupinkami, pokryté hustou bílou vatou, na konci s jemnými hnědými až černými vlasovými štětinkami; okvětní lístky 6-8 mm dlouhé, 2-3 mm široké, čárkovité až kopisťovité, zlatožluté až šafránově žluté, poupata nažloutlá, bez červených tónů; nitky světle žluté, 5-8 mm dlouhé; čnělka světle žlutá, nahoře sytěji žlutá, 13-16 mm dlouhá, k sobě skloněné laloky převyšují prašníky.
Plod
světle zelený až bledě červený, zprvu kulovitý, 4-6 mm široký; později vyrůstá do délky 10-15 mm, je růžový, dutý.
Semena
asi 0,7 mm dlouhá, 0,45 mm široká a silná, černá, dorzální strana vyklenutá, s velmi jemnými do řad uspořádanými bradavkami.

 

Variety
Z Ritterových a Lauových nálezů na Rio de la Paz se ve sbírkách rozšířily exempláře, které se liší celkovou výškou těla, hustotou a barvou trnů i jinými méně nápadnými znaky. Protože si udržují vzhled i v další generaci, zdá se, že nepocházejí z jedné populace. Robustnější rostliny, až 400 mm vysoké (P. gigantea Ritt. n. nud.), s delšími a hustějšími trny, ale v ostatních znacích stěží odlišitelné, popsal Brandt jako P. macednosa.

 

Výskyt
Druh objevil F.Ritter v těžko přístupné krajině, na příkrých stěnách kaňonu řeky La Plaz, mezi bolívijskými provinciemi Murillo a Loayza
(FR 747). Sám o tom říká (in: Winter, 1959): "Semena nemohou být znovu získána. Stanoviště je příliš odlehlé. Než se tam dojde pěšky, dá to mnoho dnů namáhavé cesty. Tam a zpět je nutno dvaapadesátkrát brodit přes dravou řeku La Plaz, která se zmítá sem a tam mezi skalními stěnami kaňonu. Mosty zde nejsou a na celé cestě ani jediné přístřeší. Abych nesjel po kluzkých skalách, musel jsem se vzepřít síle burácejícího přívalu. Běda, kdybych jen na zlomek sekundy ztratil rovnováhu nebo uklouzl, řítící se proud by mnou mrštil o skály a byl bych ztracen." Barvitě vylíčená nebezpečenství však nezabránila dalším sběratelům, aby po P. echinus pátrali. Našel ji A.B.Lau
- (L 305 - Rio La Paz, 1800 m) i K.Kníže
- (KK 1000 - Araca, 1200 m, prov. Loayza).

 

Pěstování
Všechny parodie, jejichž plody se protahují do délky, musíme zimovat tepleji, při 10-15 stup. C. Jinak se objevují nekrotické skvrny a rostliny začátkem vegetace odcházejí. Mezi tyto zimomřivé patří i P. echinus.
Sbírka a barevný snímek: Karel Crkal.

 

Poznámky
P. echinus je často zaměňována za podobný Ritterův nález ze stejné oblasti, za P. comosa. Setkáme se s tím nejen ve sbírkách, ale i v literatuře. Zdá se, že stopa těchto záměn vede až k H.Winterové a k semenům, která byla od ní expedována. P. comosa Ritt. má však jemnější, ohebné trny, maličký květ, plod ve zralosti podstatně delší (30 mm i více) a sytě červený; také častěji odnožuje. Nápadný je rovněž rozdíl v semenech, která jsou u P. comosa téměř kulovitá.

 

Literatura
Backeberg C., Die Cactaceae, 6 : 3752-3753, 1962
Brandt F.H., Parodia macednosa Brandt; Cactus (Belgie), 9 : 42-45, 1977; Literaturschau Kakteen, 2 : 88-90, 1978
Kessel H., Die FR-Parodien; Stachelpost, 6 : 224, 296, 1970
Lau A.B., Parodia comosa Ritter; Kakt. und and. Sukk., 25 : 62, 1974
Lau A.B., South American Cactus Log; Cact. Succ. J. (US), 53 : 9, 1981
Ritter F., Kakteen in Südamerika, 2 : 542-543, 1980
Weskamp W. et Königs G., Die Gattung Parodia Spegazzini; Kakt. und Sukk., 16 : 111-112, 1965
Weskamp W., Die Gattung Parodia, p. 135-139, 1987
Winter H., Samen 1959 (katalog), p. 19, 1959

 

Autoři
Sbírka a barevný snímek: Karel Crkal.
Text: Miroslav Veverka.
Snímek semen: Zdeněk Voráček.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím dve a deset