Název
MAMMILLARIA MICROTHELE
 

Taxon
Mammillaria microthele Mülhenpfordt, Allgem. Gartenz., 16 : 11, 1848
Microthele znamená v latině s malými hrbolky, tedy se jedná o druh, který má na povrchu stonku drobné bradavky.

 

Popis
Tělo
stonek větvený, mnohohlavý, jednotlivé hlavy 40-50 mm široké a stejně tak dlouhé; bradavky vejčité, oblé, asi až 7 mm dlouhé, pokožka šedavě zelená, axily holé. Okrajových trnů 22-24, štětinovitě jemných, asi 3-4 mm dlouhých přitisklých, bílé barvy. Středové trny 2, asi jen 2 mm dlouhé, směřující vzhůru a dolů, odstávající, silnější než okrajové, bílé barvy, často s tmavším hrotem.
Květy
asi 10-11 mm dlouhé, bělavé, okvětní lístky s tmavším, většinou načervenalým až nahnědlým středním proužkem; čnělka žlutobílá, tyčinky žlutobílé, někdy s načervenalými nitkami.
Plody
válcovitého tvaru asi až 30 mm dlouhé a asi 2-3 mm široké, červené.
Semena
asi 0,4-0,6 mm velká, vejčitého tvaru se světlou načervenalou testou.

 

Variety
Jedná se o poměrně konstantní druh. Určitou proměnlivost lze pozorovat v délce středových i okrajových trnů a také v intenzitě zbarvení okvětí.

 

Výskyt
Původně v popise nebylo naleziště udáno. Starší autoři udávají výskyt ve státě Tamaulipas v okolí města Tula v Mexiku. V posledních letech byly odpovídající rostliny nalezeny v poměrně široké oblasti západních sklonů Sierra Madre Oriental ve státech SLP, Tamaulipas, Nuevo León a také na jihovýchodě státu Coahuila. Tam většinou rostou v nadmořských výškách 1200-1500 m na vápencových podkladech, na rozpadajících se sutích a náplavech štěrků, ale také v puklinách měkkých drolivých vápenců, většinou na minerálních půdách na plném slunci.

 

Pěstování
Poměrně nenáročný a odolný druh, který lze dobře pěstovat jak ve skleníku, tak i za oknem v interiéru. Nejkrásnější zploštělé a hustě otrněné jedince však získáme jen tvrdou kulturou ve skleníku. První květy se objevují na rostlinách velkých kolem 3 cm, což může být 3-4. rokem po výsevu. Obdobím kvetení je jaro, dlouhé měsíce však rostlinu zdobí i červené plody. Množení je možné výsevem semen, která si zachovávají životnost 3 i více let.
Na snímku J.Krále je rostlina sbíraná v okolí města Rayones v Nuevo León, dnes pěstovaná ve sbírce autora textu.

 

Poznámky
Taxonomické zařazení M. microthele je stále předmětem úvah i polních studií. Jedná se o druh podobný M. formosa, která pochází přibližně ze stejné oblasti (zasahuje však dále na jih), resp. areály rozšíření obou druhů se na některých místech překrývají. Lze říci, že M. microthele roste více na sever a v tvrdších podmínkách, kde je vystavena jak prudkému slunci, tak i nižším teplotám v zimě.
Oba druhy (resp. M. microthele a M. formosa) lze poměrně snadno a na první pohled rozlišit. Stonek M. microthele je bohatě větvený, časem vznikají polštářovité trsy zploštělých, většinou do půdy zatažených hlav. Otrnění je jemné, středové trny jsou pouze dva a jsou krátké, květy jsou menší a plody štíhlé a dlouhé. Naproti tomu roste M. formosa jednotlivě, její stonek je válcovitý, otrnění je řidší, ale středových trnů je více (4-6-8), květy jsou větší, plody masivnější, spíše kyjovitého tvaru.
O jejich vzájemné blízké příbuznosti však nelze mít pochyb a tak někteří taxonomové považují M. microthele pouze za formu M. formosa (např. D.R.Hunt, 1985).
M. microthele vykazuje určité příbuzenské vztahy také k M. perbella, která je nesporně její jižně se vyskytující příbuznou ve státě Querétaro, větvící se však dichotonomicky (M. microthele se větví jak odnožováním, tak i dichotomicky). M. perbella (vč. M. pseudoperbella) mají však květy zbarvené do růžové, světle až tmavě karmínově červené barvy a její plody jsou výrazně kyjovitého tvaru.
M. microthele je řazena do série Leucocephalae do skupiny M. sempervivi.

 

Literatura
Hunt D.R., A new review of Mammillaria names, Bradleya, 3 : 53-66, 1985
Pilbeam J., Mammillaria. A collector`s guide, 1981
Rogozinski H., Mammillaria microthele, ein interessanter Fund im Staate San Luis Potosí, Kak. und and. Sukk., 37 : 260-358, 1986

 

Autoři
Na snímku J.Krále je rostlina sbíraná v okolí města Rayones v Nuevo León, dnes pěstovaná ve sbírce autora textu.
Text: J.Říha.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím devet a deset