Název
OPUNTIA PHAEACANTHA Engelm. var. CAMANCHICA (Engelm. ex Bigel.)
 

Taxon
Opuntia phaeacantha Engelmann var. camanchica (Engelmann et Bigelow) L.Benson, Cact. Succ. J. Amer., 41 : 125, 1969
Opuntia camanchica Engelm. et Bigel., Proc. Amer. Acad., 3 : 293, 1857
Phaeacanthus znamená s červenohnědými trny. Jméno variety camanchica se vztahuje k výskytu v oblasti indiánského kmene Komančů v západním a severozápadním Texasu, USA.

 

Popis
Tělo
trsovitý až keřovitý, někdy plazivý stonek, členěný na ploché články; jednotlivé články elipsoidního až kruhovitého tvaru asi 100-150 mm dlouhé, 75-140 mm široké; pokožka zelená, někdy s namodralým či šedým nádechem. Listy válcovitě kuželovitého tvaru, 8-9 mm dlouhé, na letorostech přítomny dočasně. Trny téměř po celé délce článku a 1-4 ve spodní třetině, 40-56 mm dlouhé a 1-1,5 mm silné, hnědavé, někdy na průřezu eliptické nebo až zploštělé, hladké. Glochidy hnědé, hnědožluté až načervenale žluté, 3-12 mm dlouhé.
Květy
zvonovité až talířovité, 60-80 mm široké a 60-75 mm dlouhé, vnější okvětní lístky s nazelenalým středním pruhem; vnitřní okvětní lístky obvejčité, na vrcholu tupé, oblé nebo i krátce zubaté, 25-30 mm dlouhé a 20-25 mm široké, většinou žluté s načervenalou bází, vzácněji červené.
Plod
ve zralosti masitý a šťavnatý, většinou vínově červený nebo fialový, téměř hladký s nevýraznými areolami.
Semena
diskovitého tvaru, často nepravidelného tvaru, asi 4-5 mm dlouhá a asi 1,5 mm široká, testa kožovitá, světle hnědá až šedá.

 

Variety
Opuntia phaeacantha je nesmírně proměnlivým druhem, do kterého je zahrnuta řada variet. Na druhé straně je ovšem obtížné vymezit vztahy tohoto taxonu k jiným druhům. L.Benson (1982) vyčleňuje:
var. phaeacantha,
var. camanchica (Engelmann et Bigelow) L.Benson,
var. laevis (Coult.) L.Benson,
var. spinosibacca (Anthony) L.Benson,
var. major Engelm.,
var. dicsata (Griffiths) L.Benson,
var. wootonii (Griffiths) L.Benson,
var. superbospina (Griffiths) L.Benson,
var. mojavensis (Engelm. et Bigel.) Fosberg,
var. flavispina L.Benson.
Kromě toho je známo mnoho dalších jmen, která jsou považována za synonyma, případně za vyšlechtěné zahradnické kultivary. Sem náleží :
var. charlestonensis Backeberg,
var. albispina Borg,
var. major Borg,
var. gigantea Borg,
var. pallida Borg,
var. rubra Borg aj.
Udáno je také mnoho přírodních hybridů s příbuznými druhy (např. O.polyacantha aj.), ty lze však velmi obtížně determinovat, resp. určit rodičovské druhy.

 

Výskyt
Opuntia phaeacantha se všemi svými varietami je rozšířena od severního Mexika přes oblast jihozápadu USA až po americký středozápad. Areál rozšíření camanchica je omezený na severozápad státu Texas, jihozápad Oklahomy a na východ státu Nové Mexiko. Vyskytuje se na písečných polopouštích, pláních nazývaných Llano Estacado a na travnatých prériích v nadmořských výškách asi 900 až asi 1200 m.

 

Pěstování
O. phaeacantha var. camanchica podobně jako všechny ostatní variety druhu považujeme v našich podmínkách za zcela mrazuvzdorné. I v přírodě snášejí poklesy teplot pod -30 stup. C. Výsadbu na slunném místě v závětří lze doporučit během jarních měsíců z předpěstovaných sazenic s několika články. Příprava půdy je důležitá a předpokládá hlubokou drenáž z hrubých frakcí písků anebo štěrků. Rostliny dobře přezimují venku i bez ochrany. Nebezpečné je střídavé rozmrzání a zmrzání začátkem jara. V té době je vhodné stínění před slunečními paprsky. Pod širým nebem raší rostliny v polovině května, první květy se objevují v druhé polovině června. Množení je nejsnazší zakořeněním jednotlivých článků. Výsevem semen z přírody získáme většinou formy odlišné od domácích kultivarů. Při manipulaci je na místě opatrnost vzhledem k množství jemných a bolestivě píchajících glochidií.

 

Poznámky
Opuntia phaeacantha byla do kultury zavedena již před mnoha desetiletími. Během let byly vyšlechtěny kultivary, které jsou i v našich podmínkách odolné a lze je pěstovat jako alpínky na skalkách. Výběrem nejkrásnějších a nejodolnějších jedinců byly prošlechtěny kultivary, které je obtížné určit. Vlastní totiž společné znaky různých rodičů.
Var. camanchica je charakteristická menšími trsy, které jsou nízké, poléhavé, jednotlivé články jsou dosti otrněné. Většina rostlin kvete žlutě, nezřídka se objevují i červeně kvetoucí jedinci. Červeně kvetoucí rostliny se rozšířily díky umělému množení.
V zimním období se články O. phaeacantha (platí pro všechny variety) silně svrašťují ztrátou vody. Přesto však v menší míře než je tomu u O. polyacantha. Některé vybrané klony O. phaeacantha jsou používány jako podnože pro roubování mrazuvzdorných kaktusů z rodu Pediocactus, Sclerocactus aj. ....

 

Literatura
Benson L., The cacti of the United States and Canada, 1982
Backeberg C., Das Kakteenlexikon, 1965
Femenia P., La sous-familie Opuntioideae, Succulentes, 4 : 3-8, 1987

 

Autoři
Text: J.Říha.
Na snímku R.Šubíka je rostlina pěstovaná ve sbírkách Pražské botanické zahrady v Troji.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím devet a tri