Název
MAMMILLARIA PROLIFERA (Mill.) Haw. var. PROLIFERA
 

Taxon
Mammillaria prolifera (Miller) Haworth, Syn. Pl. Succ., 117, 1812
Cactus proliferus Miller, Gard. Dict., 8, 1768
Mammillaria prolifera (Mill.) Haw. var. haitiensis (K. Sch.) Borg
Proliferus znamená odnožující a vztahuje se k silně trsovitému růstu, který je způsoben odnožováním (proliferací).

 

Popis
Tělo
stonek silně odnožující, později trsovitě polštářovitý, jednotlivé stonky kulovité, kyjovité anebo válcovité, až 90 mm dlouhé a 45 mm široké; pokožka světle až tmavozelená; bradavky kuželovitého tvaru, měkké, až 10 mm dlouhé a 5 mm široké; areoly kruhovitého až elipsoidního tvaru, vlnaté; axily s vatou a krátkými bílými štětinami. Okrajových trnů 25-40, štětinovitých až jehlovitých, 3-12 mm dlouhých, barva většinou bílá anebo bělavá, vzácnější nažloutlá anebo s tmavšími hroty; středových trnů 5-12, přímých, jehlovitých, až 12 mm dlouhých, většinou jemně ochmýřených, barvy bělavé, žlutavé případně s tmavšími hroty.
Květy
10-18 mm dlouhé, nálevkovitého tvaru; okvětní lístky celokrajné, špičaté s výrazným středním proužkem, většinou nažloutle bělavé, bílé anebo s lehkým narůžovělým odstínem.
Plod
kyjovitého tvaru až 20 mm dlouhý s jasně červeným oplodím.
Semena
hruškovitého tvaru asi 1,2 mm velká s jamkovanou, černou testou.

 

Variety
M. prolifera je druhem s velkým areálem rozšíření a je známo několik variet. Nominální varieta je spojována s později popsanou var. haitiensis. Je nesporné, že původní rostliny, podle kterých byl druh popsán, pocházely z Antil (Kuba) a současné výzkumy ukazují, že na ostrovech Kuba a Haiti rostou shodné populace. Liší se však od rostlin na kontinentu.
var. prolifera vytváří robustnější stonky až 10 cm velké, většinou se světlým bělavým otrněním a počet chromozomů je zde 2n = 6x (tj. šestinásobný, hexaploid).
var. texana (Poselger) Borg pochází ze severního Mexika a USA, vytváří husté polštáře drobnějších stonků, otrnění je většinou žlutavé, hnědavé anebo i červenavé. Počet chromozomů je zde 2n = 4x (tj. čtyřnásobný, tetraploid).
Synonymem této variety je jméno M. multiceps.
var. arachnoidea D.R.Hunt roste v okolí města Jaumave, Tamaulipas a je charakteristická nejdrobnějšími stonky, silně ochmýřenými trny a dlouhými axiálními štětinami bílé barvy. Tato varieta má základní počet chromozomů 2n = 2x (diploid).

 

Výskyt
M. prolifera je rozšířena v oblasti přímořských planin v Texasu a na severovýchodě Mexika, v nízkých nadmořských výškách a zasahuje i na dva Karibské ostrovy, Kuba a Haiti. Nominátní var. prolifera se roztroušeně vyskytuje v západní části Kuby na vápencových sutích a na holých stěnách, dále v několika pohořích východní Kuby jako např. v Sierra Escambray, Sierra Madre a podél pobřeží na nejvýchodnějším cípu ostrova. Na Haiti se vyskytuje vzácně na nejsušších jihovýchodních sklonech nad mořem, vesměs na vápencích, většinou na plném výsluní, vzácněji i v polostínu pod keři a nízkými stromy. Jedná se o oblast s ročními úhrny srážek nižšími než 150 mm, ale s trvale vysokými teplotami.

 

Pěstování
Obecně je pěstování M. prolifera považována za velmi snadné a je doporučována pro začínající pěstitele. Varieta prolifera, resp. rostliny z Kuby a Haiti jsou choulostivější a nesnášejí zejména poklesy teploty k nule. Také zálivka při chladnějším počasí v období růstu může mít za následek ztrátu kořenů. Množí se však dobře odnožemi i výsevem semen, která vznikají i samoopylením.

 

Poznámky
M. prolifera je jedním z nejběžnějších druhů rodu Mammillaria, který se velmi snadno množí odlomenými odnožemi i semeny. Botanické hodnocení tohoto složitého taxonu ovšem je nesnadné. Na kontinentu v Mexiku, se u Jaumave vyskytuje nejmenší, drobná trsovitá varieta arachnoidea, která má základní počet chromozomů a je tedy nejpůvodnější. Shodou okolností však byla objevena a popsána až naposledy. Na severu Mexika a jihu USA roste v obrovském množství var. texana, která je robustnější a vytváří trsy až koberce stonků a má dvojnásobný počet chromozomů (diploid). Tato varieta je nejčastěji zastoupena ve sbírkách. Nominátní varieta roste na Kubě a na Haiti a je nepochybně nejodvozenější, nejmladší varietou. Byla ovšem objevena jako první. D.R.Hunt vystopoval původ herbářových originálů na Kubu, kde byla před rokem 1768 nalezena. Protože jsou kubánské provenience zcela shodné s materiálem z Haiti, je také nutné označit jméno M. prolifera var. haitiensis za nadbytečné, resp. synonymní k M. prolifera var. prolifera.
Nominátní varieta k nám byla opakovaně dovážena z Kuby a je u nás dobře zastoupena. Vyznačuje se zejména robustními stonky a je také při pěstování citlivější. Někteří jedinci tvoří jen 3-5 vejcovitých, až 10 cm velkých stonků, které neochotně odnožují. Jiné exempláře rostou naopak polštářovitě a jejich tělíčka jsou drobnější. Lze je tedy zaměnit s var. texana, zejména v kultuře, kdy pěstujeme rostliny v optimálních podmínkách.
W.Reppenhagen (1987) nesouhlasí se zařazením rostlin z pevniny (Mexika a Texasu) pod jménem M. prolifera a navrhuje pro ně jméno M. multiceps. K tomu druhu uvádí i miniaturní var. humilis, která byla popsána již v r.1858, a která údajně roste na hranicích států San Luis Potosí a Querétaro.

 

Literatura
Johnson J., Cact. Succ. J. GB, 40 : 12, 1978
Hoffmann B., Inform.-Brief ZAG Mammillaria, 1, 79 : 4-5, 1979
Hunt D.R., A new review of Mammillaria names, Bradleya, 4 : 39-64, 1986
Pilbeam J., Mammillaria. A collector`s guide, 1981
Reppenhagen W., Die Gattung Mammillaria nach dem heutigen Stand meines Wissens, 1987

 

Autoři
Text: Jan Říha.
Na snímku rostlina pocházející z východní Kuby, Imias, pěstovaná ve sbírkách botanické zahrady UK v Praze.
Foto: Rudolf Šubík.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím osm a deset