Název
SULCOREBUTIA LEPIDA Ritt.
 

Taxon
Sulcorebutia lepida Ritter, Nat. Cac. Succ. J. Gr. Brit. 17 : 13, 1962
Sulcorebutia totorensis var. lepida (Ritt.) Pilbeam ex Donald 1985
Jméno druhu se vztahuje k jeho habitu. Lepidus znamená něžný, půvabný.

 

Popis
Tělo
drobné, jednotlivé nebo jen výjimečně málo odnožující, zploštělé až polokulovité s mírně propadlým temenem; epidermis tmavě sytě zelená; kořen krátký, kuželovitý až řepovitý. Žeber až 16, rozložených do 3-4 mm dlouhých, 2-3 mm širokých a 3 mm vysokých hrbolků. Areoly úzké, 0,5-0,8 mm široké, 2-3 mm dlouhé, poněkud vtlačené do horních hrbolků. Trny polopřiléhavé, skoro hřebenitě uspořádané, pevné, píchavé, v barvě variabilní, černé či červenohnědé nebo i zlatožluté; okrajových trnů 14-20, 3-7 mm dlouhé, jehlovité; středových trnů až 6, silnější než okrajové, více odstávající, 5-10 mm dlouhé.
Květy
vyrůstají ze spodní poloviny těla, 20-30 mm dlouhé, lůžko květní 3-4 mm široké se zašpičatělými zelenavými šupinami; květní trubka nálevkovitá, světleji červená, 8-12 mm dlouhá, řídce porostlá širšími šupinami; vnitřní okvětní lístky 10-15 mm dlouhé, 3-4 mm široké, rumělkově až karmínově červené; vnější lístky zašpičatělé, na špičkách tmavší. Tyčinky světle žluté až narůžovělé, asi 8 mm dlouhé; čnělka bělavá, blizna se 6-8 laloky běložlutá, asi 2 mm dlouhá.
Plody
malé, kulovité, s tenkou slupkou.
Semena
černá, matná, asi 1,3 x 1 mm velká s dosti velkým, bílým, oválným hilem.

 

Variety
Variety nebyly platně popsány, i když tento druh je variabilní především ve vybarvení a délce trnů a do jisté míry i v jejich postavení. Okrajové formy celé této variační šíře jsou v celkovém vzhledu a zejména ve vytrnění dosti rozdílné. U některých typů se středové trny vyskytují jen v malém počtu a zpravidla až na starších rostlinách.

 

Výskyt
nalezištěm je Bolívie, departement Cochabamba, provincie Carrasco, v horách Cordillera de Cochabamba východně od Totora, ve výškách 2800 m n. m. Zde, v oblasti Cochabamba, činí roční průměrný úhrn srážek asi 570 mm.

 

Pěstování
Roste poměrně dobře na vlastních kořenech v mírně kyselém, dobře propustném, spíše hrubozrnném minerálním substrátu. Letní stanoviště musí být hodně světlé a s dostatkem čerstvého vzduchu vzhledem k tomu, že jde o rostlinu vysokohorskou. Za plné vegetace zálivka vydatná, vždy však až po dokonalém proschnutí substrátu, ne příliš častá. Vzhledem k řepovitým kořenům je zvláště nebezpečná stálá vlhkost substrátu.
Zimování zcela suché a studené, při teplotách do 10 stup. C, jinak dochází k deformovanému růstu, ztrátě charakteristického tvaru a podstatnému omezení nebo úplné ztrátě květuschopnosti v dalším vegetačním období.
Kvete ochotně, množí se dobře semeny, která v rámci rodu vykazují poměrně dobrou klíčivost. Odnože vytváří pouze sporadicky, většinou jen po naroubování na silnou podložku nebo narušení vegetačního středu. Ty po oddělení od mateční rostliny dost špatně koření, je proto vhodnější jejich naroubování. Jako podložky se dobře osvědčily především Eriocereus jusbertii, Helianthocereus pasacana a Pereskiopsis, na který si nejlépe zachovávají svůj charakteristický tvar těla a též bohatě kvetou. Naopak jako méně vhodný jako podložka je Cereus peruvianus, na kterém rostou příliš do výšky a méně kvetou.

 

Poznámky
W.Rausch uvádí, že Sulcorebutia lepida patří do okruhu S.steinbachii. Podle Rittera je blízce příbuzná se S.totorensis a podle Simona i se S.mentosa.
Sbírána
Ritterem FR 369
Rauschem - WR 189,
řada forem S.lepida, od Ritterových rostlin často dost odlišných pochází také ze sběrů
W.Krahna - KR 212a, KR 212b, KR 213.
V našich sbírkách je poměrně dobře zastoupena v celé variační šíři. Patří mezi nejčastěji pěstované druhy tohoto rodu.

 

Literatura
Backeberg C., Das Kakteenlexikon, p. 415, 1970
Cullmann W., Götz E., Gröne G., Kakteen, p. 299, 1984
Haage W., Kakteen von A bis Z, p. 691, 1986
Lindner P., Aztekia mimoř. číslo, p. 81, 1982
Ritter F., Cactus (Paris), 17 : 76, 1962
Ritter F., Kakteen in Südamerika, 2 : 642, 1980

 

Autoři
Text: Jan Klikar.
Foto: Karel Crkal ve sbírce S.Ludvíka v Chrudimi.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím ctyri a sest