Název
PARODIA MULTICOSTATA Ritt. et Jelínek
 

Taxon
Parodia multicostata Ritter et Jelínek in Ritter, Kakteen in Südamerika, 2 : 529-530, 1980
Parodia salmonea Brandt var. lau-multicostata Brandt, Kakt. Orch.-Rundschau, 1 : 3-4, 1976
Starší a staré rostliny mívají více žeber, než je u parodií obvyklé; tato vlastnost byla podnětem k volbě jména (multicostata=mnohožeberný).

 

Popis
Tělo
světle zelené, 50-100 mm v průměru, temeno silně vlnaté, 16-20 často spirálovitě stočených žeber. Areoly kulaté, 2-3 mm v průměru, s bílou plstí. Trny světle či tmavě hnědé; okrajových 7-11, jsou jehlicovité, 5-8 mm dlouhé, horní jsou dlouhé i dvojnásobně; středový trn zprvu jeden, zřetelně silnější, 12-20 mm dlouhý, silně dolů zahnutý; později jsou nad ním až 3 další slabší a kratší středové trny.
Květy
asi 25 mm dlouhé a stejně široké; perikarpel hustě pokrytý bílou vlnou; receptakulum hustě zahaleno do vlny dole bílé, nahoře jen s několika hnědými štětinkami nebo bez nich; nitky světle žluté, až 8 mm dlouhé, čnělka světle žlutá, 9 bliznových laloků vysoko přečnívá nad prašníky; vnitřní okvětní lístky 18 mm dlouhé, 4 mm široké, šafránově žluté; vnější lístky s načervenalým středovým proužkem.
Plod
6-8 mm široký.
Semena
asi 0,7 mm dlouhá, 0,4 mm široká, černá, velmi jemně a hustě zrnitá.

 

Variety
Variety ani formy popsány nebyly. Ve sbírkách však existují rostliny téměř stejného habitu, lišící se barvou květů. Ty s lososově červeným květem popsal Brandt jako P. salmonea, s květem karmínovým jako P. salmonea var. carminata. Existují i exempláře s čistě žlutými květy. Ukáže-li se, že nejsou rozdíly ani v semenech, pak při nejbližší revizi rodu přibudou k Ritterovu a Jelínkovu druhu další vnitrodruhové taxony.

 

Výskyt
V r.1958 nalezl Ritter na cestě z Yamparaez na příkrém svahu poblíž Sotomayor (dept. Chuquisaca, Bolívie) rostliny, které označil provizorním jménem P. multicostata (FR 733). V letech 1959-1960 nabízela tento druh firma H.Winterová s poznámkou:
"20 nahloučených žeber". Rostliny však zůstávaly dlouho nepopsány. Pod provizorním jménem se rychle rozšířily ve sbírkách. V literatuře byly charakterizovány nestejně dlouhými trny šedohnědé až hnědé barvy a středně velkými červenooranžovými květy, případně květy světle červeně oranžovými, při dokvétání žlutooranžovými. V r.1971 šel po Ritterových stopách A.B.Lau a nalezl u Sotomayor ve výši 1800 m parodii, kterou označil Ritterovým provizorním jménem (L 376). Jeho nález sloužil jako typ Brandtovi pro popis P. salmonea var. lau-multicostata.

 

Pěstování
Rostliny rostou a kvetou dobře, s odrostlejšími exempláři nebývají potíže. Semena dozrávají celou zimu a dobře uděláme, když je budeme sklízet až v březnu či dubnu. Kdo je netrpělivý a sklízí již na podzim, bude vysévat marně.

 

Poznámky
Ritter popsal svůj nález za pomoci J.Jelínka z Liberce, českého znalce a propagátora parodií. Stalo se tak ovšem až v r.1980, čtyři roky po Brandtově popisu. Oba popisy se téměř shodují, také údaje o nalezišti odpovídají. Brandt svůj popis zveřejnil dříve, ale na úrovni variety. Ritter s Jelínkem tak učinili později, ale na taxonomické úrovni druhu. V daném případě nemá jedno jméno přednost před druhým, neboť princip priority platí pouze na stejné taxonomické úrovni (čl.60.1 ICBN). Protože jde o rostliny v evropských sbírkách obecně rozšířené pod druhovým jménem P. multicostata, dáváme přednost tomuto jménu. P. multicostata Ritt. et Y. Ito, publikovaná v r.1981, je asi něco zcela jiného, přestože údajně pochází ze semen FR 733: Tělo kulovité, trávově zelené, 20-30 žeber rozdělených do ostrých bradavkovitých hrbolů;
35-40 okrajových trnů, 8-10 mm dlouhých; asi 10 delších středových trnů, 12-15 mm, červenohnědých, s háčkovitou špičkou. Popis květu ani semen není uveden.

 

Literatura
Brandt F.H., Kakt. und and. Sukk., 24 : 94-95, 1973
Brandt F.H., Literaturschau Kakteen, 1 : 152-154, 1977
Ito Y., The cactaceae, p. 452, 1981
Jelínek J., Kaktusy 80, 16 : 89, 113, 1980
Kessler H., Stachelpost, 30 : 272, 1970
Königs G., Weskamp W., Kakt. und and. Sukk., 16 : 153, 1965
Weskamp W., Die Gattung Parodia, p. 224-225, 1987

 

Autoři
Text: Miroslav Veverka.
Foto: Karel Crkal ve své pardubické sbírce.
Snímek semen (archív autor): Willy Verheulpen a Jean Lathouwers (Belgie).


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím sedm a sedm