ATLAS KAKTUSŮ      


Vydavatel:             Spolek pěstitelů kaktusů v Chrudimi

Distribuce:             Zásilková prodejna "Chrudimský kaktusář"
                              Gorkého 886, 537 01 Chrudim

tel./fax:                  469 688 366, mobil 603 763 040
e-mail:                   pavlicek@chrudim.cz
web:                       www.cact.cz


Atlas kaktusů je publikace věnovaná kaktusům a vydávaná pravidelně již od roku 1986. Jednotlivé ročníky jsou složené z volných listů velikosti 16,5 x 24,5 cm, každý z těchto listů představuje slovem i obrazem jeden taxon čeledi Cactaceae. V dosavadních 24 ročnících bylo vydáno 1152 listů. Formát listů je ve všech ročnících jednotný, základem je barevná fotografie zpracovávaného taxonu. Ta zabírá většinu úvodní stránky a je doplněna o seznam synonym s odkazem na místo původní publikace a odvození jména. Další dostupné informace jsou uspořádané do opakujících se základních oddílů:

  • Popis
  • Výskyt a rozšíření
  • Variety a formy
  • Poznámky
  • Literatura
  • Pěstování

Atlas kaktusů je dílo, které svou důležitostí dnes už přesahuje hranice Evropy. U nás je stále oblíbený a kromě prvních dílů, které jsou nabízené jen velmi sporadicky, distribuuje starší díly zásilková prodejna Chrudimský kaktusář. Tato prodejna zajišťuje také objednávku a distribuci nových ročníků.

Tato stránka se pokouší podat přehled dosud vydaných ročníků a poskytnout informace všem případným zájemcům. Její tvar a obsah není pevný ani stabilní, ale může být průběžně doplňován a měněn podle vašich požadavků a potřeb. Své připomínky, upozornění na chyby a omyly i další náměty či požadavky na doplnění nebo rozšíření stránky můžete poslat na adresu rebutia@volny.cz. Nebyl by např. žádný problém doplnit sem část pro uveřejňování vaší nabídky a poptávky v souvislosti s Atlasem nebo část pro uveřejňování vašich připomínek a názorů k tomuto dílu.

Náplň dosud vydaných dílů Atlasu naleznete pod odkazem ROČNÍKY, dosud zpracované taxony v uspořádání podle rodů pod odkazem POLOŽKY. Ve většině ročníků byl Atlas doplněn přílohami, jejich seznam naleznete pod odkazem PŘÍLOHY.
Jednotlivé položky některých ročníků jsou zpracované v Galerii kaktusů na stránkách www.cact.cz, u těchto položek je možné přejít na příslušnou stránku přes odkaz G.